تورچ برش گازی

مناسب جهت اجرای برشکاری بر روی مقاطع فلزی از جنس فولادهای کربنی ظرفیت برش 3 تا 100 میلیمتر زاویه گردنه