نمایش 1–12 از 13 نتیجه

تورچ MIG/MAG MAXI 4000

استانداردها:

 • استاندارد ملی: INSO 11225-7
 • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7:2013
 

بیشترین شدت جریان مورد استفاده:

 • 400 آمپر برای گاز محافظ دی اکسیدکربن
 • 350 آمپر با استفاده از گاز میکس
 

برخی کاربردها:

 • ساخت به‌وسیله‌ی جوشکاری ورق های فلزی درضخامت های مختلف
 • صنایع هوا و فضا
 • پروژه های دانشگاهی، آموزشی و هنری
 • نگهداری و تعمیرات درصنایع مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • ساخت مخازن درصنایع غذایی و دارویی
 • جوشکاری نیمه سنگین بر روی فلزات رنگین و انواع فولادها
 • تعمیر اجزای حساس ماشین آلات راه سازی که نیازمند اتصال باکیفیت است به خصوص در ریشه اتصال
 • صنایع کشتی سازی و ساخت شناورهای دریایی
 • صنعت عمران و برپایی سازه های فلزی
 • اجرای رویه های تعمیراتی

تورچ MIG/MAG N15

استانداردها:

 • استاندارد ملی: INSO 11225-7
 • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7:2013

بیشترین شدت جریان مورد استفاده:

 • 180 آمپر برای گاز محافظ دی اکسیدکربن
 • 150 آمپر با استفاده از گاز میکس

برخی کاربردها:

 • ساخت به‌وسیله‌ی جوشکاری ورق های فلزی درضخامت های مختلف
 • صنایع هوا و فضا
 • پروژه های دانشگاهی، آموزشی و هنری
 • نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • ساخت مخازن در صنایع غذایی و دارویی
 • جوشکاری سبک بر روی فلزات و انواع فولادها
 • تعمیر اجزای ماشین آلات راه سازی و هرگونه سازه فلزی
 • اجرای رویه های تعمیراتی

تورچ MIG/MAG N25

استانداردها:

 • استاندارد ملی: INSO 11225-7
 • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7:2013

بیشترین شدت جریان مورد استفاده:

 • 230 آمپر برای گاز محافظ دی اکسیدکربن
 • 200 آمپر با استفاده از گاز میکس

برخی کاربردها:

 • ساخت به‌وسیله‌ی جوشکاری ورق های فلزی درضخامت های مختلف
 • صنایع هوا و فضا
 • پروژه های دانشگاهی، آموزشی و هنری
 • نگهداری و تعمیرات درصنایع مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • ساخت مخازن درصنایع غذایی و دارویی
 • جوشکاری نیمه سنگین بر روی فلزات رنگین و انواع فولادها
 • تعمیر اجزای حساس ماشین آلات راه سازی که نیازمند اتصال با کیفیت است به خصوص در ریشه اتصال
 • اجرای رویه های تعمیراتی

تورچ MIG/MAG N36

استانداردها:

 • استاندارد ملی: INSO 11225-7
 • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7:2013

بیشترین شدت جریان مورد استفاده:

 • 340 آمپر برای گاز محافظ دی اکسیدکربن
 • 300 آمپر با استفاده از گاز میکس

برخی کاربردها:

 • ساخت به‌وسیله‌ی جوشکاری ورق های فلزی درضخامت های مختلف
 • صنایع هوا و فضا
 • پروژه های دانشگاهی، آموزشی و هنری
 • نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • ساخت مخازن در صنایع غذایی و دارویی
 • جوشکاری سبک بر روی فلزات و انواع فولادها
 • تعمیر اجزای حساس ماشین آلات راه سازی که نیازمند اتصال با کیفیت است به خصوص در ریشه اتصال
 • اجرای رویه های تعمیراتی

تورچ MIG/MAG QTB500A

استانداردها:

 • استاندارد ملی: INSO 11225-7
 • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7:2013

بیشترین شدت جریان مورد استفاده:

 • 500 آمپر برای گاز محافظ دی اکسیدکربن
 • 420 آمپر با استفاده از گاز میکس

برخی کاربردها:

 • ساخت به‌وسیله‌ی جوشکاری ورق های فلزی درضخامت های مختلف
 • صنایع هوا و فضا
 • پروژه های دانشگاهی، آموزشی و هنری
 • نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف پالایشگاهی و پتروشیمی
 • ساخت مخازن در صنایع غذایی و دارویی
 • جوشکاری سبک بر روی فلزات و انواع فولادها
 • تعمیر اجزای حساس ماشین آلات راه سازی که نیازمند اتصال با کیفیت است به خصوص در ریشه اتصال
 • صنایع کشتی سازی و ساخت شناورهای دریایی
 • صنعت عمران و برپایی سازه های فلزی
 • اجرای رویه های تعمیراتی

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N15

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 9.5 میلی متری تورچ میگ مگ N15 Nozzle -Ø 9.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N25

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 11.5 میلی متری تورچ میگ مگ N25 Nozzle -Ø 11.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N36

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 12 میلی متری تورچ میگ مگ N36 Nozzle -Ø 12 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ QTB500

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 14 میلی متری تورچ میگ مگ QTB500 Nozzle -Ø 14 mm TJBP

مجموعه شعله پوش عایق نسوز و فایبر گلاس تورچ میگ مگ MAXI-4000

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش عایق نسوز 18 میلی متر تورچ میگ مگ MAXI-4000 Nozzle -Ø 18

نازل‌های انواع تورچ میگ مگ

Name Wire Description Part Number .No نازل 0/8 هوا خنک N15 0.8 M6*6*25 TJC 0999 1 نازل 1/0 هوا خنک