نمایش دادن همه 8 نتیجه

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N15

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 9.5 میلی متری تورچ میگ مگ N15 Nozzle -Ø 9.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N25

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 11.5 میلی متری تورچ میگ مگ N25 Nozzle -Ø 11.5 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ N36

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 12 میلی متری تورچ میگ مگ N36 Nozzle -Ø 12 mm TJBP

مجموعه شعله پوش تورچ میگ مگ QTB500

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش 14 میلی متری تورچ میگ مگ QTB500 Nozzle -Ø 14 mm TJBP

مجموعه شعله پوش عایق نسوز و فایبر گلاس تورچ میگ مگ MAXI-4000

Name Description Part Nember .No مجموعه شعله پوش عایق نسوز 18 میلی متر تورچ میگ مگ MAXI-4000 Nozzle -Ø 18

نازل‌های انواع تورچ میگ مگ

Name Wire Description Part Number .No نازل 0/8 هوا خنک N15 0.8 M6*6*25 TJC 0999 1 نازل 1/0 هوا خنک

نازل‌های سرامیک

No. Part Number Description 1 TJC 0401 Alumina Cup Gr.4-∅6.4 2 TJC 0235 Alumina Cup Gr.5-∅8.0 3 TJC 0402 Alumina