نمایش یک نتیجه

دستگاه چربی گیر گاز CO2

دارای دو فیلتر سرامیکی یک عدد در بخش ورودی یک عدد در فیلتر مرکزی جهت جلوگیری از ورود هرگونه آلاینده،